برای شروع هر کسب و کار، هر زمان، زمان خوبی است

مفاهیم استارتاپ ها و کارآفرینی مشابه هستند. با این حال ، کارآفرینی به کلیه مشاغل جدید ، از جمله خود اشتغالی و مشاغل که هرگز قصد بزرگ شدن یا ثبت نام شدن ندارند ، اطلاق می شود ، در حالی که استارتاپ ها به مشاغل جدیدی که قصد دارند فراتر از بنیانگذار انفرادی رشد کنند ، کارمند داشته باشند و قصد رشد بزرگ دارند.

تایید شده
توسط بهترین ها

ما چگونه کار میکنیم؟

                                        روند کار ما بسیار ساده است ، کار شما فقط در 4 مرحله انجام خواهد شد.

 

١

ایده

تست
٢

تحقیق

تست
٣

توسعه

تست

 

٤

انجام شد!

تست